Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Infopunt waterschaarste West-Vlaanderen

Er is een infopunt beschikbaar met een overzicht van alle maatregelen in West-Vlaanderen en een visuele weergave op kaart. De situatie wordt dagelijks opgevolgd en geëvalueerd.

via  http://www.west-vlaanderen.be/waterschaarste

contact

De gouverneur roept op om spaarzaam met het drinkbaar kraantjeswater om te gaan en om het oppervlaktewaterwater voor te behouden voor de meest noodzakelijke toepassingen. Drinkwater voor mens en dier staat hier voorop.

Minister Joke Schauvliege besliste nu ook dat er  geen leidingwater meer verspild mag worden. Dat betekent onder andere dat het verboden is om vanaf 22 juni met stadswater je auto te wassen, dat je je gras niet meer mag besproeien of een zwembad mag vullen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.