Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterbeleidsnota

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de te behandelen waterbeheerkwesties. Als visiedocument geeft de waterbeleidsnota richting aan de stroomgebiedbeheerplannen en andere initiatieven door de prioriteiten voor het integraal waterbeleid aan te geven.

De waterbeleidsnota wordt opgemaakt in uitvoering van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018. Het decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering elke zes jaar de waterbeleidsnota herziet. De CIW staat in voor de voorbereiding ervan.

Derde waterbeleidsnota

De Vlaamse Regering stelde de derde waterbeleidsnota vast op 3 april 2020.    Op 3 april 2020 stelde de Vlaamse Regering een nieuwe waterbeleidsnota vast, met haar visie op het waterbeleid voor de periode tot 2025. Hiermee biedt ze een daadkrachtig antwoord op de waterbeheerkwesties: de grote thema's die er voor zorgen dat we de waterdoelstellingen niet halen.

In de waterbeleidsnota verduidelijkt de Vlaamse Regering op welke manier we de komende jaren het waterbeleid gaan versterken en heroriënteren.

Lees meer

 

Tweede waterbeleidsnota

De Vlaamse Regering stelde de tweede waterbeleidsnota vast op 20 december 2013.                          

Op 20 december 2013 stelde de Vlaamse Regering de 2de waterbeleidsnota vast. De nota bevat de algemene beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het waterbeleid voor de periode 2014-2019. Aan de hand van zes krachtlijnen worden de krijtlijnen voor het te voeren integraal waterbeleid uitgetekend. Ook de waterbeheerkwesties zijn in de tweede waterbeleidsnota opgenomen. 

Lees meer

 

Eerste waterbeleidsnota

De Vlaamse Regering stelde de eerste waterbeleidsnota vast op 8 april 2005.        

Op 8 april 2005 keurde de Vlaamse Regering de 1ste waterbeleidsnota goed. Vijf krachtlijnen vertolken de visie op het te voeren waterbeleid. 

 Lees meer

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.