Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Stroomgebiedbeheerplannen > Waterbeleidsnota

Waterbeleidsnota

De waterbeleidsnota is een beleidsdocument van de Vlaamse Regering met de algemene visie op het integraal waterbeleid en een overzicht van de te behandelen waterbeheerkwesties. Als visiedocument geeft de waterbeleidsnota richting aan de stroomgebiedbeheerplannen en andere initiatieven door de prioriteiten voor het integraal waterbeleid aan te geven.

De waterbeleidsnota wordt opgemaakt in uitvoering van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018. Het decreet bepaalt dat de Vlaamse Regering elke zes jaar de waterbeleidsnota herziet. De CIW staat in voor de voorbereiding ervan.

Derde waterbeleidsnota

 

Tweede waterbeleidsnota

 

Eerste waterbeleidsnota

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.