Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Gentse Kanalen > Overstromingen

Overstromingen

In deze rubriek vindt u meer informatie over wateroverlast in het bekken.
Overstromingen
Na elke nieuwe overstroming contacteert het bekkensecretariaat de getroffen gemeenten en inventariseert het alle beschikbare informatie over de overstroming, zoals de overstromingscontouren en gebouwen die onder water stonden, in een karteringsloket.
Inventarisatieverslag wateroverlast Bekken van de Gentse Kanalen november 2010
Inventarisatieverslag wateroverlast Bekken van de Gentse Kanalen november 2010
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid