Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken > Gebiedsgerichte werking

Gebiedsgerichte werking in het Leiebekken

Het Leiebekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwaliteit of ecologie, in andere gebieden op waterkwantiteit.

Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water is in het Leiebekken één aandachtsgebied aangeduid: de Heulebeek. In dit gebied willen we in 2027 een goede watertoestand bereiken. We stellen er een gebiedsgerichte werking voorop, zodat we samen stappen kunnen zetten naar een goede watertoestand.

 

Leie kaart (namen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid