Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

De Heulebeek

In het afstroomgebied van de Heulebeek zetten we een extra tandje bij om de waterkwaliteit vooruit te helpen. Het gebied is aandachtsgebied.

De Heulebeek en Passendalebeek ontspringen tussen Zonnebeke en Passendale, op de zuidoostelijke flank van de West-Vlaamse heuvelrug. In dit landelijke gebied komen vooral akkers, weilanden en verspreide bebouwing voor. Ook enkele bedrijven lozen op de bovenlopen. Meer afwaarts stroomt de Heulebeek door de dorpskernen en industriezones van Dadizele, Ledegem, Moorsele, Gullegem, Heule, om in Kuurne in de Leie uit te monden. In dit verstedelijkt gebied komen geregeld overstromingen voor.

Verder werken aan waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de Passendalebeek legt een hypotheek op de goede watertoestand in het aandachtsgebied Heulebeek. We moeten hier vooral inzetten op bovenstroomse maatregelen voor zowel landbouw als industrie. Recent zijn een aantal initiatieven genomen in verband met de vergunningen van lozingen van bedrijven in de Passendalebeek.

Binnen de zuiveringsgebieden van Moorslede en Ledegem is een grote verdunning in het collectorenstelsel aanwezig. Hier is het van belang de oorzaken op te sporen en aan te pakken omdat zij de goede werking van twee zuiveringsstations (RWZI-Moorslede en RWZI-Ledegem) hypothekeren.

Lees meer

Een integraal project voor de Heulebeek 

De Heulebeekvallei vormt een van de belangrijkste blauwgroene structuren in het noordelijk deel van de regio Kortrijk. Langs de beek lopen tal van initiatieven om een meer groene, kwaliteitsvolle woonomgeving te creëren in dit verstedelijkt gebied en om de open ruimte als groen-ecologische ruimte te versterken.
     
Heulebeek(stempelAG)         

Het bekkensecretariaat startte in januari 2017 een integraal project op voor de Heulebeek en brengt er alle betrokkenen samen om prioritaire acties voor dit stroomgebied uit te werken.

De verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur, erosiebestrijding en het vermijden van inspoelen van nutriënten, moeten de waterkwaliteit vooruit helpen. Door acties op elkaar af te stemmen, komen we tot win-winsituaties en een snellere uitvoering op het terrein.

Lees meer

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.