Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nieuwsbrief Leiebekken

De digitale nieuwsbrief van het Leiebekken informeert u over het integraal waterbeleid in al zijn facetten, uiteraard met een focus op het Leiebekken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.