Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het Bovenscheldebekken

De regionale verschillen binnen het bekken vragen een verschillende aanpak voor het waterbeheer. In sommige gebieden ligt de focus op ecologie, in andere gebieden eerder op wateroverlast of op waterkwaliteit.

Binnen de stroomgebieden van de Maarkebeek en de Zwalm zetten we een extra tandje bij om de waterkwaliteit vooruit te helpen. Het bekkensecretariaat brengt er alle betrokkenen samen in een gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. Uiteraard blijven we ook in de andere gebieden in het bekken investeren in een betere waterkwaliteit en een betere bescherming tegen wateroverlast.Kaart gebiedsgerichte werking

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.