Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overzicht kalender

Cross-platformevent Water@work
14-01-2022 van 01:30 tot 03:45 Digitaal event (deelnemers ontvangen kort voor het event de deelnamelink via mail),
Een onver-GETE-lijke Demerdag
27-09-2021 van 09:00 tot 18:00

De 7de Demerdag brengt ons naar de weidse valleien van de Getes. We verwachten u in de kasteelhoeve Wange, een prachtige voormalige kasteelboerderij aan de Kleine Gete in Landen.

CIW-event 2020
06-02-2020 van 16:00 tot 19:00 PAC Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, Gent,
Workshop Gecoördineerde aanpak olieverontreiniging
05-02-2020 van 09:30 tot 13:00 Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, Brussel (zaal 1C15),

Nog te vaak stellen we olieverontreiniging vast in onze beken, rivieren en kanalen. Wanneer we die niet daadkrachtig aanpakken, kunnen de milieuschade en de bestrijdingskosten hoog oplopen. Daarom is binnen de CIW een kader uitgewerkt voor een gecoördineerde aanpak van olieverontreiniging in waterlopen en kanalen.

Feest in de Netevallei
22-09-2019 van 11:00 tot 18:00 Feestweide Stadspark (Lier), Emblembrug (Ranst) & Molternetebrug (Nijlen),

Op zondag 22 september 2019 kan jong en oud op allerlei manieren de kronkelende Nete ontdekken. Dit jaar wordt onder andere het strategisch project voor de Netevallei feestelijk in de kijker gezet, met heel wat animatie en activiteiten op en naast het water.

Workshop Toezicht en handhaving Water
07-12-2018 van 10:00 tot 16:00 Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel (zaal B2.111),

Op 7 december 2018 organiseerde de CIW een workshop voor de medewerkers van de waterbeheerders die instaan voor het toezicht en de handhaving.

CIW-event 'Innovatie in het waterbeheer'
30-11-2018 van 09:00 tot 16:00 VAC Gent, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent,

Op 30 november 2018 organiseerde de CIW een event over ‘innovatie in het waterbeheer’. We verkenden de mogelijkheden van nieuwe strategieën en technologieën voor het waterbeheer en lieten de deelnemers kennismaken met enkele projecten voor waterslimme steden en burgerwetenschap.

Waterforum 2017 - Weg van sediment
13-10-2017 van 09:30 tot 16:00 Brussel,

Elk jaar brengt de CIW tijdens haar Waterforum een waterthema onder de aandacht. Met 'weg van sediment' snijden we een thema aan dat in volle ontwikkeling is: integraal sedimentbeheer in een stroomgebiedbenadering.

Infomoment Blankaart
19-06-2017 van 13:30 tot 16:30 Kasteel De Blankaart, Woumen,

Het stroomgebied van de Blankaart waterlopen is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan. Met gerichte inspanningen willen we er ten laatste in 2027 een goede ecologische watertoestand bereikt hebben. Om die ambitie waar te maken, slaan de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij, De Watergroep, de Provincie West-Vlaanderen, Inagro, de Zuidijzerpolder en het bekkensecretariaat IJzerbekken de handen in elkaar. Want samen kunnen we meer!

Infodag Erosie aanpakken in het IJzer- en Leiebekken
14-03-2017 van 09:05 tot 17:00 Passendale (Zonnebeke),

De hellende percelen op de waterscheiding tussen IJzer- en Leiebekken hebben sterk te lijden onder erosie door water. Telkens als het fel regent, stroomt er met het water een aanzienlijke hoeveelheid vruchtbaar bodemmateriaal van de akkers weg. Bodemerosie zorgt ook voor modder op straten en het dichtslibben van grachten en riolen. Nutriënten en pesticiden spoelen met de bodemdeeltjes mee naar de waterlopen. Door erosie tegen te gaan, wordt dus bijgedragen aan het behalen van een goede waterkwaliteit.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.