Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

CIW Waterforum – Samen sterk tegen droogte

 • Wanneer 22-09-2022 van 09:30 tot 17:00 (Europe/Brussels / UTC200)
 • Waar campus Aula UGent, Voldersstraat 9, 9000 Gent
 • Aanwezigen Iedereen die betrokken is bij het proactief droogtebeleid in Vlaanderen
 • Voeg gebeurtenis toe aan agenda iCal

De zomer van 2022 bevestigt nogmaals dat het nieuwe klimaat ons uitdaagt als nooit tevoren. Hoe kunnen we ons als samenleving beter wapenen en weerbaarder maken tegen de toenemende droogterisico’s? En wat is de rol van onderzoek en innovatie daarbij? Dat is het thema van het CIW Waterforum op donderdag 22 september 2022.

De CIW daagt je uit om mee in discussie te gaan, om te inspireren en geïnspireerd te worden, om nieuwe inzichten te verkennen, te luisteren naar waar jouw collega’s mee bezig zijn en te horen hoe jij een bondgenoot kan zijn in de strijd tegen droogte. 

Programma

9u00-9u30: ontvangst

9u30-9u50: Verwelkoming en setting the scene

 • Verwelkoming, CIW-voorzitter Bernard De Potter.
 • De Blue Deal als strategisch kader om Vlaanderen beter te wapenen tegen de toenemende droogterisico’s: de balans na twee jaar, Tom De Vits, raadgever Omgeving kabinet minister Zuhal Demir.

9u50-12u00: Gesprekstafels rond beleid en rond onderzoek en ontwikkeling

We zetten enkele (internationale) experten rond de gesprekstafel. We bespreken hoe we binnen Vlaanderen een meer proactief droogtebeleid op sporen kunnen zetten en welke aanpak de Europese Commissie, zuiderse regio's en het expertenpanel hoogwaterbeveiliging aanbevelen om de omslag te maken.

We tonen academisch watersysteemdenken op zijn breedst. We geven experten de ruimte om weerbaarheid vanuit verschillende invalshoeken te tonen en stimuleren het gecontroleerd botsen van ideeën over een meer proactief droogtebeleid in Vlaanderen. 

Gesprekstafel rond droogtebeleid:

 • Dagmar Behrendt Kaljarikova, beleidsmedewerker Europese Commissie en voorzitster van ad-hoc task group on water scarcity and droughts
 • Rodrigo Maja, waterprofessor aan de universiteit van Porto en vice-voorzitter van de European Water Resources Association
 • Joachim Declerck, expert ruimtelijke planning binnen het multidisciplinair expertenpanel hoogwaterbeveiliging aanbevelingen
 • Bernard De Potter, administrateur-generaal VMM, voorzitter CIW

Gesprekstafel rond onderzoek en ontwikkeling:

 • Patrick Willems, Katholieke Universiteit Leuven
 • Marijke Huysmans, Vrije Universiteit Brussel
 • Patrick Meire, Universiteit Antwerpen
 • Renaat De Sutter, Universiteit Gent

12u00-12u30: Vooruitblik op thematische sessies

Korte preview op het namiddagprogramma.

12u30-13u30: Lunch

Bijpraten, ervaringen uitwisselen, nieuwe contacten leggen, … en genieten van een lichte, gezonde lunch.

13u30- 16u30: Thematische sessies

We hebben een selectie gemaakt van negen hete hangijzers uit het onderzoeks- en innovatielandschap waarrond heel wat beweegt. Thema’s die een goede aanleiding vormen om onderzoekers en beleidsmakers samen te brengen en de opgedane kennis en expertise met elkaar te delen

Ronde 1:

 • Een vernieuwende kijk op véél meer ruimte voor water in de stad
 • Een open blik op meer water in de open ruimte
 • Verrassende invalshoeken over de strijd tegen de toenemende verzilting

Meer informatie

Ronde 2:

 • Hoe kunnen socio-economische en sociologische bevindingen beslissingen beter onderbouwen?
 • Hoe kan het impactinstrumentarium van de Blue Deal beslissingen beter onderbouwen?
 • Naar het inzetten van nieuwe, slimme meettechnieken en modellering van grondwater

Meer informatie

Ronde 3:

 • De weg naar meer bedrijven met een circulair waterverhaal
 • De weg naar een waterzekere drinkwaterproductie
 • De weg naar meer waterintelligente waterwegen en havens

Meer informatie

16u30-17u00: afsluitende receptie

Inschrijvingen afgesloten.

***

CIW-Waterforum - Samen sterk tegen droogte

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.