Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Samen werken aan water

🎧 Podcast over 'Het Waternetwerk'

De CIW lanceerde de gloednieuwe podcast ‘Het Waternetwerk’.

In deze vierdelige reeks kom je te weten hoe de CIW met haar partners samenwerkt in het snel evoluerende waterlandschap in Vlaanderen. Klimaatverandering, digitalisering, globalisering, verstedelijking,… allemaal brengen ze uitdagingen en kansen met zich mee.

Als individuele organisatie of bedrijf in de...

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.