Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Meerlaagse waterveiligheid

Overstromingen zijn van alle tijden, het is een natuurlijk fenomeen. We kunnen ze nooit helemaal vermijden maar we kunnen er wel voor zorgen dat we er geen kater aan overhouden. Om overstromingsrisico's zo veel mogelijk te vermijden, kiest Vlaanderen voor een meerlaagse waterveiligheid.

Beeld meerlaagse waterveiligheid vermijdt overstromingsschade
KIJK
Beeld spelbord
SPEEL
protectie_350
PROTECTIE
beeld_preventie
PREVENTIE
beeld_paraatheid
PARAATHEID

 

Spel Hoog water zonder kater (digitale uitbreiding)

Combineer het bordspel 'Hoog water zonder kater' met deze digitale spelbegeleider voor meer spelbeleving en extra informatie. Klik op de figuur om de digitale begeleider te openen. 

Spelbord Hoog Water Zonder Kater 

 

Doel van het spel?

De fusiegemeenten Watervendegem en-Broekmonde zo goed mogelijk beschermen tegen wateroverlast. Dat is de opdracht van het bordspel 'Hoogwater zonder kater'. De spelers gaan in groep aan de slag om in 10 jaar zo veel mogelijk wateroverlastproblemen op te lossen.

Het spel wil de spelers beter vertrouwd maken met de mogelijke oplossingen om de risico's op overstromingen te verminderen. De spelers ervaren daarbij dat het overstromingsrisicobeheer een gedeelde verantwoordelijkheid is van overheid en doelgroepen.

Voor wie?

Het spel richt zich naar gemeentebesturen en -diensten, waterbeheerders, adviesorganen, verenigingen en het onderwijs (middelbaar onderwijs vanaf het 4de jaar en hoger onderwijs). Zij kunnen het spel gebruiken bij lokale participatieprocessen, voor bewustmaking of tijdens de lessen. 

Wens je een exemplaar aan te vragen? Stuur dan een mailtje naar secretariaat_ciw@vmm.be met een motivatie waarin je aangeeft in welke context je het spel wilt gebruiken.

Meerlaagse waterveiligheid vermijdt overstromingsschade

Het filmpje ‘hoog water zonder kater’ legt uit hoe we overstromingen en overstromingsschade kunnen aanpakken.

    

Water heeft ruimte nodig en ruimte is schaars in Vlaanderen. Daardoor reiken overstromingen soms tot in woongebied of andere kwetsbare plaatsen. Ongeveer 80.000 Vlaamse woningen hebben een middelgrote tot grote kans op overstromen. Door verdere verstedelijking en de invloed van klimaatverandering op het watersysteem worden we steeds vaker met overstromingen geconfronteerd.

Om schade door overstromingen zo veel mogelijk te vermijden, kiest Vlaanderen voor duurzame oplossingen die aansluiten bij het watersysteem. Dit gebeurt volgens de principes van meerlaagse waterveiligheid. 

Lees meer

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.