Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het Leiebekken

gebiedsprioritering SGBP3 Leiebekken

Overzicht Leiebekken

Het stroomgebied van de Leie is grensoverschrijdend en heeft de Leie en de Toeristische Leie als belangrijkste hoofdwaterlopen. In Vlaanderen ligt iets meer dan 80% van het Leiebekken in West-Vlaanderen en het overige deel in Oost-Vlaanderen. Er zijn 38 gemeenten volledig of deels betrokken bij het integraal waterbeleid in het bekken.

Het Leiebekken wordt gekenmerkt door verschillende regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. Meer info over de kenmerken van en de sectoren in het bekken kan u hier raadplegen.

In 7 aandachtsgebieden (Gaverbeek I, Gaverbeek II, Oude Mandel, Heulebeek, Kattebeek, Leie en Toeristische Leie, Kanaal Kortrijk-Bossuit) willen we op termijn een goede watertoestand halen. Het gebiedsgericht en thematisch overleg binnen deze gebieden is de stuwende motor hierachter.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.