Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Leiebekken

Het Leiebekken

Bekkenkaart Leiebekken

Overzicht Leiebekken

Het stroomgebied van de Leie is grensoverschrijdend en heeft de Leie en de Toeristische Leie als belangrijkste hoofdwaterlopen. In Vlaanderen ligt iets meer dan 80% van het Leiebekken in West-Vlaanderen en het overige deel in Oost-Vlaanderen. Er zijn 38 gemeenten volledig of deels betrokken bij het integraal waterbeleid in het bekken.

Het Leiebekken wordt gekenmerkt door verschillende regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. In het afstroomgebied van de Heulebeek willen we tegen 2027 een goede watertoestand bereiken. We brengen er alle actoren samen om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Ook in andere gebieden staat een gebiedsgerichte werking voorop.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid