Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Op niveau van een internationaal stroomgebieddistrict

Vlaanderen maakt deel uit van twee internationale stroomgebieddistricten: dat van de Schelde en dat van de Maas. Binnen deze stroomgebieddistricten zijn de Internationale Scheldecommissie en de Internationale Maascommissie verantwoordelijk voor het overleg en voor de multilaterale coördinatie rond waterbeleid.

De Internationale Scheldecommissie en de Internationale Maascommissie coördineren onder meer de opmaak van de overkoepelende delen van de stroomgebiedbeheerplannen als aanvulling op de individuele plannen van de oeverstaten en -gewesten. 

Stroomgebieden Schelde en MaasInternationale Scheldecommissie 

Oeverstaten

 • de Federale staat België
 • het Vlaamse Gewest
 • het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
 • het Waalse Gewest
 • Frankrijk
 • Nederland  

GA NAAR: 

website Internationale Scheldecommissie

Internationale Maascommissie

Oeverstaten

 • de Federale staat België
 • het Vlaamse Gewest 
 • het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
 • het Waalse Gewest
 • Frankrijk
 • Duitsland
 • Luxemburg
 • Nederland 

GA NAAR:

Website Internationale Maascommissie

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.