Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Gebiedsgerichte werking

Gebiedsgerichte werking in het Bekken van de Brugse Polders

Het bekken van de Brugse Polders is een samenhang van kanalen, polderlopen, laaglandbeken en hun afstroomgebieden. Elk gebied heeft zijn eigen problemen. In het ene gebied ligt de klemtoon op een afgestemd lokaal waterbeheer of de aanpak van wateroverlast, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie.

In één aandachtsgebied, het afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek,.zetten we extra in om de waterkwaliteit vooruit te helpen. Met gerichte maatregelen willen we er tegen 2027 een goede watertoestand bereiken.

Kaart gebiedsgerichte werking in het bekken van de Brugse Polders (incl. namen)

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid