Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het Bekken van de Brugse Polders

Het bekken van de Brugse Polders is een samenhang van kanalen, polderlopen, laaglandbeken en hun afstroomgebieden. Elk gebied heeft zijn eigen problemen. In het ene gebied ligt de klemtoon op een afgestemd lokaal waterbeheer of de aanpak van wateroverlast, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie.

In één aandachtsgebied, het afstroomgebied van de Rivierbeek-Hertsbergebeek,.zetten we extra in om de waterkwaliteit vooruit te helpen. Met gerichte maatregelen willen we er tegen 2027 een goede watertoestand bereiken.

Kaart gebiedsgerichte werking in het bekken van de Brugse Polders (incl. namen)

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.