Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Kennismaking

Situering Brugse Polders

Het bekken van de Brugse Polders is één van de 11 hydrografische bekkens in Vlaanderen. Het grenst in het noorden aan de Noordzee en in het noordoosten aan Nederland. De aanpalende Vlaamse bekkens zijn het IJzerbekken ten westen, het Leiebekken ten zuiden en het bekken van de Gentse Kanalen ten oosten. Het bekken heeft een oppervlakte van 1.046 km². Drie vierde van het bekken van de Brugse Polders ligt op West-Vlaams en één vierde op Oost-Vlaams grondgebied. Er zijn 28 gemeenten geheel of gedeeltelijk betrokken.

De afwatering gebeurt door het nog relatief natuurlijk bekenstelsel in de zandstreek ten zuiden van de lijn Oudenburg, Brugge en Eeklo, en het kunstmatig slotenstelsel in de polders. Waterafvoer gaat rechtstreeks of onrechtstreeks via kanalen naar de Noordzee. Het kanaal Gent-Oostende, het Afleidingskanaal van de Leie en het Leopoldkanaal vormen de hydrografische slagaders van het bekken. Deze kunstmatig aangelegde kanalen voeren enerzijds gebiedsvreemd water afkomstig van het bekken van de Leie door. Anderzijds monden in deze kanalen een aantal laaglandbeken en polderwaterlopen uit. Er zijn 7 uitwateringspunten in de Noordzee voor het bekken van de Brugse Polders te Oostende, Blankenberge en Zeebrugge.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.