Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Brugse Polders > Gebiedsgerichte werking > Kennismaking > Waterloopbeheerders

Waterloopbeheerders

Bevaarbare waterwegen en zeehavens Vlaams Gewest:  NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), afdeling Bovenschelde, Autonoom Gemeentebedrijf, Haven van Oostende, Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ nv)
Beheer van de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie Vlaams Gewest: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Beheer van de onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie buiten de polders en wateringen provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen en gemeenten
Beheer van de onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie en niet-geklasseerde waterlopen binnen polders en wateringen Nieuwe Polder van Blankeberge, Slependammepolders, Polder van Maldegem, Ooskustpolders (Zwinpolder, Damse Polder, Polder Sint-Trudoledeken, Nieuwe Hazegraspolder)
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid