Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Waterloopbeheerders

Bevaarbare waterwegen en zeehavens Vlaams Gewest:  NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), afdeling Bovenschelde, Autonoom Gemeentebedrijf, Haven van Oostende, Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ nv)
Beheer van de onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie Vlaams Gewest: Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Beheer van de onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie buiten de polders en wateringen provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen en gemeenten
Beheer van de onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie en niet-geklasseerde waterlopen binnen polders en wateringen Nieuwe Polder van Blankeberge, Slependammepolders, Polder van Maldegem, Ooskustpolders (Zwinpolder, Damse Polder, Polder Sint-Trudoledeken, Nieuwe Hazegraspolder)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.