Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Contact

Bekkensecretariaat van de Brugse Polders

p/a Zandvoordestraat 375-8400 Oostende

Tel 059 56 26 58, e-mail secretariaat_brugsepolder@vmm.be

Bekkencoördinator: mevrouw Katrien Thomaes (k.thomaes@vmm.be)

Controleer alle velden goed alvorens te versturen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.