Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het Bovenscheldebekken

gebiedsprioritering SGBP3 Bovenscheldebekken

Het Bovenscheldebekken is één van de kleinere bekkens. Het ligt voor vier vijfde op Oost-Vlaams en één vijfde op West-Vlaams grondgebied. 21 gemeenten liggen volledig of gedeeltelijk binnen het bekken. De belangrijkste steden in het bekken zijn Oudenaarde, aan de Schelde, en Ronse, helemaal in het zuiden van het bekken.

Het noorden van het bekken ligt in de vlakkere zandstreek van de Vlaamse vallei, het zuiden in de golvende zandleemstreek, met in het zuidoosten de reliëfrijke Vlaamse Ardennen en in het zuidwesten het interfluvium tussen Schelde en Leie met zijn grote kouters en sterk open karakter. Die verschillen in identiteit vertalen zich in regiospecifieke knelpunten en kansen voor het waterbeheer. Meer info over de kenmerken van en de sectoren in het bekken kan u hier raadplegen.

In 2 speerpuntgebieden (Zwalm, Maarkebeek) en 5 aandachtsgebieden (Stampkotbeek-Wallebeek, Boven-Schelde, Rone (en Molenbeek-Ronse), Grote Spierbeek, Kanaal Bossuit-Kortrijk) willen we met gerichte maatregelen op termijn een goede watertoestand halen. Het gebiedsgericht en thematisch overleg binnen deze gebieden is de stuwende motor hierachter.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.