Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het bekken van de Gentse Kanalen

Bekkenkaart bekken van de Gentse Kanalen

Het bekken van de Gentse Kanalen is geen mooi afgebakend stroomgebied van een rivier. Het is een samensmelting van (delen van) kanalen en hun afwateringsgebieden.  Het grootste deel van het bekken ligt binnen de provincie Oost-Vlaanderen. Enkel het bovenstroomse deel van de Poekebeek ligt in West-Vlaanderen. 29 gemeenten behoren (deels) tot het bekken van de Gentse Kanalen.

Het bekken bestaat uit een verscheidenheid aan regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. In vijf aandachtsgebieden willen we op termijn een goede watertoestand halen en zetten we in op een gebiedsgerichte werking. Ook in andere gebieden staat een gebiedsgerichte werking voorop.

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.