Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Gentse Kanalen > In de kijker

In de kijker

sept. 2020 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Dec. 2018 - Nederschelde in ere hersteld
24 september 2018 was een historische dag voor het bekken van de Gentse kanalen: na 60 jaar werden de Nederschelde en de Leie opnieuw met elkaar verbonden.
Dec. 2018 - Topsoil: van helikoptervlucht tot extra zoetwateropslag
In droge zomers met lage tot zeer lage debieten, zoals afgelopen zomer er één was, neemt het zoutgehalte in de (polder)waterlopen toe. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor de landbouw, de drinkwaterproductie en de ecologie.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.