Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Febr. 2023 - Aan de slag met bekkenspecifieke deel Gentse Kanalen 2022-2027

Op 1 juli gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het bekkenspecifieke deel Gentse Kanalen 2022-2027, als onderdeel van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas. Het bekkenspecifieke deel kwam tot stand binnen de bekkenoverlegstructuren, waar we ondertussen volop bezig om tot een concreet uitvoeringsprogramma te komen.

Febr. 2023 - Visbestand Oude Kale en Merebeek zet kleine stappen vooruit

Het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) onderzocht in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos in juni 2022 de visstand van de Oude Kale en de Merebeek. In beide waterlopen werd een relatief gevarieerd visbestand teruggevonden, maar het aantal individuen per soort was beperkt. De diversiteit is ook zeer locatieafhankelijk. Positief is dat het visbestand ter hoogte van de in 2017 aangelegde meanders er op vooruitging.

Apr. 2022 - Sanering Wantebeek en Pachtbeek

Grote rioleringswerken moeten de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Poekebeek een duw in de rug geven. De komende jaren zullen de gemeente Ruiselede, Farys en Aquafin er samen het gros van de huishoudelijke vuilvrachten die lozen op de Wantebeek en de Pachtbeek saneren. Deze beken zijn bovenlopen van de Poekebeek, één van de waterlopen waar er via gebiedsgerichte samenwerking gewerkt wordt aan het halen van de goede toestand.

Apr. 2022 - Regio rond Gent zeer kwetsbaar bij waterbom

Als er in Vlaanderen een waterbom zou vallen, zoals vorig jaar in Wallonië, zou de omgeving rond Gent daardoor zwaar getroffen worden. Dat blijkt uit een simulatie die De Vlaamse Waterweg uitvoerde in opdracht van Vlaams minister Peeters. De regio rond Gent is bijzonder kwetsbaar omdat het water van twee grote rivierbekkens, de Leie en de Bovenschelde, er samenkomt in de Ringvaart en dat kan bij zware neerslag voor grote overstromingen zorgen.

Apr. 2022 - RUP voor Vinderhoutse bossen en vallei van de Oude Kale vastgesteld

Op 11 maart 2022 stelde de Vlaamse Regering het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de Vinderhoutse Bossen, de vallei van de Oude Kale en Appensvoorde vast. Het plangebied ligt op het grondgebied van de gemeenten Gent, Lievegem en Deinze. Het omvat het gebied tussen het kanaal Gent-Brugge, de Gentse Ringvaart, de Beekstraat en de vallei van de Oude Kale. Het RUP voorziet op termijn meer natte natuur en biedt een oplossing voor het signaalgebied Appensvoorde.

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over bekken Gentse Kanalen

De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het bekken van de Gentse Kanalen verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.