Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Gentse Kanalen > In de kijker

In de kijker

Dec. 2018 - Nederschelde in ere hersteld
24 september 2018 was een historische dag voor het bekken van de Gentse kanalen: na 60 jaar werden de Nederschelde en de Leie opnieuw met elkaar verbonden.
Dec. 2018 - Topsoil: van helikoptervlucht tot extra zoetwateropslag
In droge zomers met lage tot zeer lage debieten, zoals afgelopen zomer er één was, neemt het zoutgehalte in de (polder)waterlopen toe. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor de landbouw, de drinkwaterproductie en de ecologie.
Dec. 2018 - Samen werken aan een goede toestand voor de Oude Kale
Het stroomgebied van de Oude Kale, op het grondgebied van Nevele, Lovendegem en Gent, is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Waterbeheerders werken er samen aan een betere watertoestand.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid