Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Apr. 2022 - Rivierpark Scheldevallei in coalitie met Moervaartvallei weerhouden als kandidaat Nationaal Park

Vandaag telt Vlaanderen één nationaal park: dat van de Hoge Kempen in Limburg. In 2023 wil de Vlaamse Regering ook aan enkele andere stukken topnatuur de erkenning als nationaal park toekennen. In april 2021 werd hiervoor een oproep gelanceerd. De coalitie Rivierpark Scheldevallei met Moervaartvallei is één van de kanshebbers.

Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen als Nationaal Park is dat het gebied op langere termijn een natuurkern van 10.000 ha groot heeft. Rivierpark Scheldevallei en Moervaartvallei samen voldoen aan deze voorwaarde.

Foto Moervaartvallei (Bron: Projectbureau Moervaartvallei)

Foto Moervaartvallei (bron: Projectbureau Moervaartvallei)

Van de tien kandidaten die een dossier indienden om erkend te worden als Nationaal Park in Vlaanderen, stoten er zes door naar de volgende ronde. Rivierpark Scheldevallei in coalitie met Moervaartvallei is één van hen. Nu volgt een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Op het einde van het begeleidingstraject worden beide plannen beoordeeld door de jury. Midden 2023 erkent de Vlaamse Regering maximaal vier nationale parken met internationale uitstraling.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.