Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Bekken van de Gentse Kanalen > In de kijker

In de kijker

sept. 2020 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Jan 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - bekken Gentse Kanalen gepubliceerd
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel bekken van de Gentse Kanalen van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.
Okt. 2016 - Nieuwe brochure over bekken Gentse Kanalen
De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het bekken van de Gentse Kanalen verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.
Dec. 2018 - Samen werken aan een goede toestand voor de Oude Kale
Het stroomgebied van de Oude Kale, op het grondgebied van Nevele, Lovendegem en Gent, is een aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Waterbeheerders werken er samen aan een betere watertoestand.
Dec. 2018 - Nederschelde in ere hersteld
24 september 2018 was een historische dag voor het bekken van de Gentse kanalen: na 60 jaar werden de Nederschelde en de Leie opnieuw met elkaar verbonden.
Dec. 2018 - Topsoil: van helikoptervlucht tot extra zoetwateropslag
In droge zomers met lage tot zeer lage debieten, zoals afgelopen zomer er één was, neemt het zoutgehalte in de (polder)waterlopen toe. Dat kan belangrijke gevolgen hebben voor de landbouw, de drinkwaterproductie en de ecologie.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.