Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Febr. 2023 - Verbreden bochten Afleidingskanaal Leie voor vlottere doorgang scheepvaart

De Vlaamse Waterweg voert momenteel baggerwerken uit in het Afleidingskanaal van de Leie in Deinze (Nevele) tussen de Schipdonkbrug en de spoorbrug in Landegem. Lokaal worden de taluds op linkeroever en/of rechteroever verwijderd. Op die manier wordt een bochtverbreding gerealiseerd die noodzakelijk is voor de passage van grotere schepen.

De bochtverbredingen kaderen in het Seine-Schelde project. Hierdoor zullen in de toekomst binnenvaarschepen met een laadvermogen tot 4500 ton en 3 lagen containers via het Afleidingskanaal kunnen varen. Bij de werken aan de oevers worden ook fauna uitstapplaatsen gecreëerd, zodat dieren gemakkelijker uit het water kunnen geraken.

De baggerwerkzaamheden zijn in november 2022 gestart, zullen minstens 7 maanden duren en gebeuren vanop het water. Er wordt weinig impact verwacht voor de visfauna, door de lokale handeling en beperkte omvang van de werken in verhouding tot de omvang van het kanaal. De kans op vissterfte is dus zeer beperkt, maar wordt uiteraard wel nauw opgevolgd.
   

Het Afleidingskanaal van de Leie is een schakel in het netwerk van Seine Schelde Vlaanderen. Met de aanpassingen aan het kanaal garandeert De Vlaamse Waterweg een vlottere doorgang van schepen en investeert ze in de toekomst van de binnenvaart in Vlaanderen en in het hart van Europa

.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.