Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het Denderbekken

Het Denderbekken bestaat uit een verscheidenheid aan regio’s, elk met hun eigenheid, knelpunten en kansen. Waar in het ene gebied de nadruk ligt op waterkwantiteit, gaat in een andere gebied de aandacht naar het verbeteren van de waterkwaliteit.

In het Denderbekken zijn drie aandachtsgebieden aangeduid: de Bellebeek, de Mark en de Molenbeek-Pachtbosbeek. De huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water vormden daarbij het vertrekpunt. Met gerichte inspanningen willen we in deze gebieden tegen 2027 een goede watertoestand bereiken. In elk gebied werd of wordt een gebiedsgerichte werking opgestart, waarin we oplossingen op maat van het gebied bespreken.  

DEN_kaart(namen)

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.