Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overstromingen in het Demerbekken

Als zich in het Demerbekken overstromingen voordoen, brengt het bekkensecretariaat deze in kaart en zoekt het naar oplossingen om de wateroverlast in de toekomst te vermijden. In deze rubriek vindt u hier meer informatie over.

De informatie die het bekkensecretariaat verzamelt naar aanleiding van periodes van wateroverlast, is belangrijk om waterloopmodellen en de overstromingskaarten van de waterbeheerders actueel te houden, om de watertoetskaart te optimaliseren, voor de implementatie van de Overstromingsrichtlijn, enz.

Overstromingen november 2010

Naar aanleiding van de watersnood van november 2010 maakte het bekkensecretariaat een grondige evaluatie van de overstromingen. De evaluatie gebeurde op basis van een inventarisatie van de overstroomde gebieden. Het bekkensecretariaat kreeg hiervoor de medewerking van gemeenten en brandweerdiensten en van de verschillende waterbeheerders.

Deze inventarisatie vormde samen met de inventaris van de andere Vlaamse bekkens een belangrijke input voor de overkoepelende evaluatie van de overstromingen die opgemaakt werd door de CIW. Het globale evaluatierapport over de overstromingen bestaat uit twee luiken: een globale inventaris van de overstromingen en een actieplan. 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.