Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Contact

Bekkensecretariaat Demerbekken

p/a VAC, Diestsepoort 6, bus 73, 3000 Leuven

Tel 016 21 92 00, e-mail secretariaat_demer@vmm.be

Bekkencoördinator: de heer Jan Vanvelk (j.vanvelk@vmm.be)

Controleer alle velden goed alvorens te versturen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.