Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking in het bekken van de Gentse Kanalen

Het bekken van de Gentse Kanalen wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. Ook in andere gebieden (bv. het krekengebied, de Gentse binnenwateren) staat een gebiedsgerichte werking voorop. Op basis van de huidige waterkwaliteit en de afstand tot de opgelegde normen van de kaderrichtlijn Water zijn in het bekken van de Gentse Kanalen vijf aandachtsgebieden aangeduid. In deze gebieden willen we in 2027 een goede watertoestand bereiken.

In de afstroomgebieden van de Poekebeek, de Oude Kale, het Brakeleiken en de Lieve, de Zuidlede en de Zwartesluisbeek willen we in 2027 een goede watertoestand bereikt hebben. Deze gebieden zijn aandachtsgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.

Kaart met namen van de gebieden

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.