Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Benedenscheldebekken

Het Benedenscheldebekken

Bekkenkaart Benedenscheldebekken

Het Benedenscheldebekken omvat het Vlaamse deel van het stroomgebied van de tijgevoelige rivieren van het Schelde-estuarium: de Zeeschelde, de Durme (tot aan de dam in Lokeren) en de Rupel. Het bekken ligt deels in Antwerpen (50%), Oost-Vlaanderen (42%) en Vlaams-Brabant (8%). 69 gemeenten liggen volledig of gedeeltelijk binnen het bekken.

Het Benedenscheldebekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. 

In het speerpuntgebied Kalkenvaart en de aandachtsgebieden Grote Molenbeek-Vliet, Benedenvliet, Groot Schijn, Benedendurme en Zeeschelde met Rupel willen we op termijn de goede watertoestand bereiken en zetten we in op een gebiedsgerichte werking.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid