Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Het Benedenscheldebekken

gebiedsprioritering SGBP3 Benedenscheldebekken

Het Benedenscheldebekken omvat het Vlaamse deel van het stroomgebied van de tijgevoelige rivieren van het Schelde-estuarium: de Zeeschelde, de Durme (tot aan de dam in Lokeren) en de Rupel. Het bekken ligt deels in Antwerpen (50%), Oost-Vlaanderen (42%) en Vlaams-Brabant (8%). 69 gemeenten liggen volledig of gedeeltelijk binnen het bekken.

Het Benedenscheldebekken wordt gekenmerkt door een diversiteit van regio’s, elk met hun eigenheid, problemen en kansen. In het ene gebied ligt de nadruk op waterkwantiteit, in een ander gebied op waterkwaliteit of ecologie. Meer info over de kenmerken van en de sectoren in het bekken kan u hier raadplegen.

In 5 speerpuntgebieden (Kalkenvaart, Groot Schijn, Grote Molenbeek-Vliet, Benedenvliet, Albertkanaal) en 10 aandachtsgebieden (Lede, Getijdedurme, Verlegde Schijns, De drie Molenbeken, Zielbeek-Bosbeek, Waasland, Zeeschelde, Zijlopen Schelde, Scheldehaven, Kempense Kanalen) willen we op termijn de goede watertoestand bereiken. Het gebiedsgericht en thematisch overleg binnen deze gebieden is de stuwende motor hierachter.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.