Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Contact

Bekkensecretariaat Benedenscheldebekken

p/a Waterwegen en Zeekanaal NV, Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen

Tel 03 224 67 09, fax 03 224 67 05

E-mail Benedenschelde@vlaamsewaterweg.be

Bekkencoördinator: mevrouw Evelien De Vylder (Evelien.DeVylder@vlaamsewaterweg.be)

Controleer alle velden goed alvorens te versturen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.