Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Nieuwsbrief Demerbekken

De digitale nieuwsbrief van het Demerbekken informeert u over het integraal waterbeleid in al zijn facetten, uiteraard met een focus op het Demerbekken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.