Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Regelgeving > Overstromingsrichtlijn

Overstromingsrichtlijn

De Overstromingsrichtlijn van 23 oktober 2007 moet ervoor zorgen dat de lidstaten het risico op overstromingen beter kunnen inschatten en dat ze maatregelen nemen om de schade te beperken. De richtlijn bouwt verder op de structuren en de plannen van de kaderrichtlijn Water.

 

De Overstromingsrichtlijn verplicht de lidstaten te bekijken voor welke gebieden er een risico op wateroverlast bestaat. Voor deze gebieden zullen overstromingsrisicokaarten en beheerplannen opgesteld worden.

De Overstromingsrichtlijn is via een wijziging aan het decreet Integraal Waterbeleid van 16 juli 2010 omgezet in Vlaamse regelgeving. De actuele tekst van het decreet Integraal Waterbeleid vindt u in de Codex van de Vlaamse wetgeving.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid