Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Richtlijnen watertoets in signaalgebieden

Adviesverleners, vergunningverleners en planmakende overheden moeten extra waakzaam zijn in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden. Daarom werden voor deze gebieden specifieke richtlijnen vastgelegd.

De omzendbrief OMG/2022/1 bevat richtlijnen voor de toepassing van een klimaatbestendige watertoets en de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden. (Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief LNE/2015/2 met richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden).

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.