Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Richtlijnen voor vergunningverlener en planopmakende overheden

Onderstaand stroomdiagram is een weergave van de richtlijnen voor de vergunningverlener en de planopmakende overheden.

Het resultaat van deze beoordeling wordt opgenomen in de waterparagraaf . Als er een wateradvies beschikbaar is, geeft het advies ook invulling aan deze beoordeling.

 

richtlijnen vergunningverlener

 

Via het geoloket signaalgebieden kunt u nagaan of het project in kwestie in een signaalgebied ligt en of er voor dit signaalgebied al een vervolgtraject werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De conclusies over het signaalgebied zijn terug te vinden in een bijbehorende fiche.

 

Als er nog geen vervolgtraject goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering, moet het algemeen beoordelingskader toegepast worden.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.