Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Richtlijnen voor de adviesverlener

De richtlijnen voor de waterbeheerders die advies verlenen, worden samengevat in onderstaand stroomdiagram. Het resultaat van deze beoordeling wordt opgenomen in het wateradvies.

 

richtlijnen adviesverlener

 

Via het geoloket signaalgebieden kunt u nagaan of het project in kwestie in een signaalgebied ligt en of er voor dat signaalgebied al een vervolgtraject werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De conclusies over het signaalgebied zijn terug te vinden in de bijbehorende fiche.

 

Als er nog geen vervolgtraject beschikbaar is, moet het algemeen beoordelingskader toegepast worden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.