Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Signaalgebieden > Richtlijnen watertoets in signaalgebieden > Richtlijnen voor de adviesverlener

Richtlijnen voor de adviesverlener

De richtlijnen voor de waterbeheerders die advies verlenen, worden samengevat in onderstaand stroomdiagram. Het resultaat van deze beoordeling wordt opgenomen in het wateradvies.

 

richtlijnen adviesverlener

 

Via het geoloket signaalgebieden kunt u nagaan of het project in kwestie in een signaalgebied ligt en of er voor dat signaalgebied al een vervolgtraject werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De conclusies over het signaalgebied zijn terug te vinden in de bijbehorende fiche.

 

Als er nog geen vervolgtraject beschikbaar is, moet het algemeen beoordelingskader toegepast worden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid