Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Geoloket signaalgebieden

Geoloket

Via het geoloket signaalgebieden kunt u nagaan waar een signaalgebied ligt en welke beslissingen al genomen werden in verband met het vervolgtraject van een signaalgebied. 

 

Web Feature Service

Om de ligging van de signaalgebieden te kunnen visualiseren in bestaande GIS-omgevingen van bv. gemeenten, provincies,… werd ook een Web Feature Service (WFS) aangemaakt. De WFS van de signaalgebieden kan u toevoegen in uw GIS-programma via de link op Waterinfo.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.