Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Geoloket signaalgebieden

Geoloket

Via het geoloket signaalgebieden kunt u nagaan waar een signaalgebied ligt, hoe groot de overstromingskans in een bepaald signaalgebied is en welke beslissingen al genomen werden in verband met het vervolgtraject van een signaalgebied. 

Screenshot geoloket signaalgebieden

Wenst u een volledig overzicht van alle reeds behandelde signaalgebieden, ga dan naar de oplijsting per bekken.

 

Web Map Service

Om de ligging van de signaalgebieden te kunnen visualiseren in bestaande GIS-omgevingen van bv. gemeenten, provincies,… werd ook een Web Map Service (WMS) aangemaakt. De WMS van de signaalgebieden kan u toevoegen in uw GIS-programma via de link http://geoloket.vmm.be/cgi-bin/mapserv?map=/var/data/specifieke_data_productie/bekkenwerking/mapfile/signaal_wms.map&

Via deze WMS kan u ten allen tijde aan de meest recente versie van de signaalgebieden. Meer informatie over hoe u een WMS moet aanspreken vindt u hier.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.