Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overstromingen in het Denderbekken

Als zich in het Denderbekken overstromingen voordoen, brengt het bekkensecretariaat deze in kaart en zoekt het naar oplossingen om de wateroverlast in de toekomst te vermijden. In deze rubriek vindt u hier meer informatie over.

De informatie die het bekkensecretariaat verzamelt naar aanleiding van periodes van wateroverlast, is belangrijk om waterloopmodellen en overstromingskaarten actueel te houden, om de watertoetskaart te optimaliseren, voor de implementatie van de Overstromingsrichtlijn, enz.

Overstromingen november 2010

Naar aanleiding van de watersnood van november 2010 maakte het bekkensecretariaat een grondige evaluatie van de overstromingen. De evaluatie gebeurde op basis van een inventarisatie van de overstroomde gebieden. Het bekkensecretariaat kreeg hiervoor de medewerking van gemeenten en brandweerdiensten, van natuurverenigingen en van de verschillende waterbeheerders.

Deze inventarisatie vormde samen met de inventaris van de andere Vlaamse bekkens een belangrijke input voor de overkoepelende evaluatie van de overstromingen die opgemaakt werd door de CIW.

Overstromingen januari en mei-juni 2016

In januari 2016 trokken intense regenzones en onweersbuien over het Denderbekken. Vooral in het noorden van het bekken zorgden die voor kritieke waterstanden en wateroverlast. Eind mei – begin juni 2016 werd het zuiden van het bekken getroffen door wateroverlast.

Het bekkensecretariaat contacteerde de getroffen gemeenten en bracht, samen met de lokale besturen, de overstromingen in kaart.

Lees meer

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.