Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overstromingen 2016 in kaart gebracht

In januari 2016 trokken intense regenbuien over het Denderbekken. Vooral in het noorden van het bekken zorgden die voor kritieke waterstanden en wateroverlast. Eind mei – begin juni 2016 werd het zuiden van het bekken getroffen door wateroverlast. Het bekkensecretariaat contacteerde de getroffen gemeenten en bracht, samen met de lokale besturen, de overstromingen in kaart. Die informatie wordt gebruikt om overstromingskaarten te actualiseren, de watertoetskaart te verbeteren en modellen verder te ontwikkelen.

Overstromingen januari 2016

Van 14 tot 17 januari trokken verscheidene regenzones over Vlaanderen. De buien waren niet uitzonderlijk intens, maar hielden op sommige plaatsen relatief lang aan. Dat zorgde voor een verzadigde bodem en hoge waterpeilen met overstromingen tot gevolg, vooral in het noorden van het Denderbekken. De Vondelbeek in Opwijk kreeg zelfs een piekafvoer te verwerken die statistisch slechts één keer om de 16 jaar kan voorkomen. Elders hadden de piekafvoeren een minder uitzonderlijke terugkeerperiode.

Overstromingsgebieden deden hun werk

Alle gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's) langs de Vondelbeek werden ingeschakeld. De door VMM geoptimaliseerde sturing van de GOG's zorgde voor een buffering op maat en een maximale aftopping van de piekafvoer op de Vondelbeek. Wateroverlast bleef hierdoor beperkt.

Ook in andere delen van het bekken werden GOG's aangesproken en zo wateroverlast vermeden, o.a. in het stroomgebied van de Bellebeek, de Molenbeek-Pachtbosbeek en de Molenbeek-Ter Erpenbeek.

  

Foto Vlaamse Milieumaatschappij

Overstromingen mei-juni 2016

Vanaf 30 mei trokken onweersbuien traag vanuit Duitsland in zuidwestelijke richting over ons land. Lokaal viel er tot 95 mm water op een halve dag. Deze uitzonderlijke neerslagintensiteiten veroorzaakten lokale modderstromen en zetten het rioleringsstelsel onder druk. Op veel plaatsen was er ook landbouwschade door erosie op de pas bewerkte en ingezaaide akkers. Heel wat straten en huizen overstroomden en ondervonden waterschade. In Geraardsbergen werd zelfs het gemeentelijk interventieplan afgekondigd.

Ook de Dender bereikte in de omgeving van Geraardsbergen hoge waterstanden. Er werd daarom een vloedregime ingesteld. Varen op de Dender was verboden, alle stuwen werden volledig opengezet en verschillende bruggen in Geraardsbergen en Ninove werden omhoog gezet om het water vlotter te laten passeren.

Overstromingskaarten en -modellen worden bijgewerkt

Het bekkensecretariaat heeft met medewerking van de gemeentediensten de overstromingen nauwkeurig ingetekend.  Dat gebeurde o.m. voor Geraardsbergen, Herne, Galmaarden en Bever, Die informatie wordt gebruikt om overstromingskaarten actueel te houden, de watertoetskaart te verbeteren en  waterloopmodellen verder te ontwikkelen.

 

 

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.