Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Overstromingsaanpak op de Molenbeek-Zandbergen (2012)

De Molenbeek-Zandbergen, een zijrivier van de Dender, heeft in het verleden meermaals aanleiding gegeven tot aanzienlijke wateroverlast.

Drie gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) moeten de omwonenden beter beschermen:

  • ter hoogte van de Vuilstraat in Geraardsbergen (GOG Molenbeek)
  • op de Moenebroekbeek aan de N42 in Lierde (GOG Moenebroekbeek)
  • op de Ophasseltbeek aan de N42 op de grens van Lierde en Geraardsbergen (GOG Ophasseltbeek).

De eerste twee overstromingsgebieden zijn sinds de zomer van 2012 operationeel. In het bekkenbeheerplan van het Denderbekken zijn deze GOG’s opgenomen als actie A 15. Door de automatisch gestuurde doorstroomconstructies kan voor de twee GOG’s samen 300.000 m³ en 65.000 m³ water gebufferd worden.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.