Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Contact

Bekkensecretariaat Denderbekken

p/a Vlaamse Milieumaatschappij, Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst

Tel 053 72 66 54, E-mail secretariaat_dender@vmm.be

Bekkencoördinator: de heer Kristof Decoene, k.decoene@vmm.be

 

Controleer alle velden goed alvorens te versturen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.