Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Gebiedsgerichte werking

Integraal project Molenbeek-Bollaak

Het stroomgebied van de Molenbeek-Bollaak is één van de zes speerpuntgebieden waar we met de juiste inspanningen de goede toestand kunnen halen tegen 2021. Het bekkensecretariaat brengt er alle betrokkenen samen in een gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. De opstartvergadering van het integraal project Molenbeek-Bollaak vond plaats op 29 november 2016.

Integraal project Grote Nete I

In zes speerpuntgebieden (Molenbeek-Bollaak, Aa II, Wamp, Kleine Nete I, Kleine Nete II en Grote Nete I), denken we met de juiste inspanningen de goede toestand te kunnen halen tegen 2021. Voor vijf aandachtsgebieden streven we naar een goede toestand in 2027. Het bekkensecretariaat brengt alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. De opstartvergadering van het integraal project Grote Nete I vond plaats op 15/06/2015.

Integraal project Grote Laak

In zes speerpuntgebieden (Molenbeek-Bollaak, Aa II, Wamp, Kleine Nete I, Kleine Nete II en Grote Nete I), denken we met de juiste inspanningen de goede toestand te kunnen halen tegen 2021. Voor vijf aandachtsgebieden streven we naar een goede toestand in 2027. Het bekkensecretariaat brengt alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. De opstartvergadering van het integraal project Grote Laak vond plaats op 11/10/2012.

Integraal project Kleine Nete I en Wamp

In zes speerpuntgebieden (Molenbeek-Bollaak, Aa II, Wamp, Kleine Nete I, Kleine Nete II en Grote Nete I), denken we met de juiste inspanningen de goede toestand te kunnen halen tegen 2021. Voor vijf aandachtsgebieden streven we naar een goede toestand in 2027. Het bekkensecretariaat brengt alle betrokkenen samen in gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. De opstartvergadering van het integraal project vond plaats op 12/12/2016.

Integraal project Aa

Het stroomgebied van de Aa is één van de zes speerpuntgebieden waar we met de juiste inspanningen de goede toestand kunnen halen tegen 2021. Het bekkensecretariaat brengt er alle betrokkenen samen in een gebiedsgericht overleg om maatregelen en acties te bundelen en op elkaar af te stemmen. Zo komen we op het terrein sneller tot resultaat. De opstartvergadering voor dit integraal project vond plaats op 14 november 2017.

Kennismaking

Maak kennis met het Netebekken: de hydrografie, de waterkwaliteit, de waterbeheerders, ...

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.