Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Contact

Bekkensecretariaat Netebekken

p/a Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113, bus 64, 2018 Antwerpen

E-mail secretariaat_nete@vmm.be

Bekkencoördinator: de heer Tom Gabriëls (t.gabriels@vmm.be, 0489 33 84 86)

Controleer alle velden goed alvorens te versturen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.