Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Contact info CIW

Het CIW-secretariaat

Postadres: Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst
Werkadres: Gasthuisstraat 42, 9300 Aalst
Tel 053 72 65 07
secretariaat_ciw@vmm.be

Secretaris: mevrouw Lieve De Roeck - l.deroeck@vmm.be

U kunt ook gebruik maken van het contactformulier om ons te contacteren.

Controleer alle velden goed alvorens te versturen.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.