Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Benedenscheldebekken > Planning 2016 - 2021

Planning 2016 - 2021

Elke zes jaar wordt een integraal waterbeheerplan voor het Benedenscheldebekken opgesteld, een gezamenlijk plan van de verschillende waterbeheerders en andere betrokkenen. Het integraal waterbeheerplan voor het Benedenscheldebekken wordt als bekkenspecifiek deel toegevoegd aan het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde. Elk jaar wordt via een Wateruitvoeringsprogramma (WUP) gerapporteerd over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel voor het Benedenscheldebekken. Het WUP bevat ook een uitvoeringsplan voor de volgende jaren.
Bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken 2016 -2021
Het bekkenspecifieke deel voor het Benedenscheldebekken van het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021, werd voorbereid door de overlegstructuren van het Benedenscheldebekken. Het werd samen met de andere onderdelen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021, vastgesteld door de Vlaamse Regering op 18 december 2015.
Brochure bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken
Met deze brochure bieden we u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten in het Benedenscheldebekken. We zetten enkele gebieden en acties in de kijker.
Bekkenbeheerplan Benedenscheldebekken 2008 - 2013
Wie informatie zoekt over het eerste bekkenbeheerplan voor het Benedenscheldebekken vindt het in deze rubriek, samen met de bijhorende bekkenvoortgangsrapporten.
Wateruitvoeringsprogramma
Het bekkenspecifiek deel voor het Benedenscheldebekken van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de acties en maatregelen en kijkt vooruit naar de uitvoering in het komende jaar.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid