Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wateruitvoeringsprogramma

Het bekkenspecifiek deel voor het Benedenscheldebekken van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de acties en maatregelen en kijkt vooruit naar de uitvoering in het komende jaar.

Elk jaar wordt een wateruitvoeringsprogramma (WUP) samengesteld met een geïntegreerd voortgangsverslag over de uitvoering van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen en een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Het WUP bevat - net zoals de stroomgebiedbeheerplannen - 11 bekkenspecifieke delen.

Het WUP is een rapporteringsinstrument én een operationeel instrument. Via het WUP kunnen acties toegevoegd, bijgestuurd of stopgezet worden. In het WUP kunnen ook tussentijds overstromingsgebieden of oeverzones afgebakend worden. Het WUP rapporteert ook over de signaalgebieden.

Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020

De CIW hechtte op 30 juni 2021 haar goedkeuring aan het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2020.

Het WUP 2020 is een 'light'-versie en bevat minder documenten dan de WUPs van de vorige jaren.

De stand van zaken van de uitvoering en planning van de acties voor het Benedenscheldebekken kunt u raadplegen via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

De stand van zaken van de uitvoering van de signaalgebieden vindt u in de rubriek 'signaalgebieden'.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.