Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Wateruitvoeringsprogramma

Het bekkenspecifiek deel voor het Benedenscheldebekken van het wateruitvoeringsprogramma (WUP) rapporteert jaarlijks over de uitvoering van de acties en maatregelen en kijkt vooruit naar de uitvoering in het komende jaar.

Elk jaar wordt een wateruitvoeringsprogramma (WUP) samengesteld met een geïntegreerd voortgangsverslag over de uitvoering van het maatregelenprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen en een uitvoeringsplan voor de volgende jaren. Het WUP bevat - net zoals de stroomgebiedbeheerplannen - 11 bekkenspecifieke delen.

Het WUP is een rapporteringsinstrument én een operationeel instrument. Via het WUP kunnen acties toegevoegd, bijgestuurd of stopgezet worden. In het WUP kunnen ook tussentijds overstromingsgebieden of oeverzones afgebakend worden. Het WUP rapporteert ook over de signaalgebieden.

Wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2021

De CIW hechtte op 29 juni 2022 haar goedkeuring aan het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2021.

Het WUP 2021 is het laatste wateruitvoeringsprogramma van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 en bevat bijgevolg enkel een voortgangsverslag en geen uitvoeringsplan meer.

Raadpleeg hier de tabel die de stand van zaken van de uitvoering van de acties voor het Benedenscheldebekken weergeeft voor 2021.

De stand van zaken van de uitvoering van de signaalgebieden vindt u in de rubriek 'signaalgebieden'.

  

De documenten van de vorige wateruitvoeringsprogramma's kunt u raadplegen via de rubriek gerelateerde inhoud onderaan deze pagina.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.