Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Benedenscheldebekken > Planning 2016 - 2021 > Brochure bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken

Brochure bekkenspecifiek deel Benedenscheldebekken

Met deze brochure bieden we u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten in het Benedenscheldebekken. We zetten enkele gebieden en acties in de kijker.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.