Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Overleg

Overleg

Beken en rivieren stromen dwars door administratieve grenzen en de vele functies en aspecten van water overschrijden de bevoegdheden van de verschillende overheden en administraties. In het integraal waterbeleid werken de betrokken beleidsdomeinen, maar ook de verschillende bestuursniveaus, samen om water gerelateerde kwesties zoals wateroverlast of slechte waterkwaliteit aan te pakken.

 

De samenwerking verloopt via integrale wateroverlegstructuren. De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) organiseert het overleg op Vlaams niveau, de bekkenstructuren op het niveau van een bekken en de internationale riviercommissies staan in voor het multilateraal overleg op het niveau van de internationale stroomgebieddistricten. Ook het middenveld wordt actief bij het integraal waterbeleid op de verschillende niveaus betrokken.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid