Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Aansluiting van privéwaterafvoer handhaven

Handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer (aansluiten van afvalwater en afkoppelen van regenwater) is binnen het integraal waterbeleid één van de prioritaire thema’s voor handhaving.

 

Om de toestand van onze watersystemen te verbeteren, de goede werking van de waterzuiveringsinfrastructuur te garanderen en het overstromingsrisico te verminderen, investeren we veel in de aanleg van gescheiden riolering. Het is dan ook belangrijk dat we er op toe zien dat iedereen correct aansluit op die riolering. Alleen zo kunnen we die investeringen maximaal laten renderen. Handhaving is hierin een noodzakelijk sluitstuk.

Om gemeenten en rioolbeheerders te begeleiden bij de handhaving van de correcte aansluiting van de privéwaterafvoer, maakte de CIW een overzicht van de instrumenten voor handhaving (in de ruime zin van het begrip). Ook minder gekende alternatieven voor handhaving komen aan bod.

Het overzicht spitst zich toe op de handhaving van de correcte aansluiting van huishoudelijk afvalwater en de scheiding van het afvalwater en regenwater bij woningen. Inbreuken bij bedrijven zullen eerder via de milieuvergunning geregeld zijn en gehandhaafd moeten worden.

 

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.