Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Benedenscheldebekken > Gebiedsgerichte werking

Gebiedsgerichte werking

Speerpuntgebied Kalkenvaart
De Kalkenvaart is een speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021. Een goede watertoestand ligt er binnen doelbereik. Macro-invertebraten halen al een goede toestand. Er zijn wel nog extra inspanningen nodig om de toestand van de waterplanten en de vissen te verbeteren en het stikstof- en fosforgehalte te verminderen
Wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer
Het draaiboek wie is wie in het waterkwantiteitsbeheer bevat een overzicht van contactpersonen op verschillende niveaus van de diverse waterbeheerders, contactgegevens van andere instanties die bij crisisoverleg in geval van wateroverlast kunnen betrokken worden, evenals van de gecontroleerde overstromingsgebieden en de kritieke waterbeheersingsinfrastructuur en kunstwerken. De bijhorende kaart maakt in één oogopslag duidelijk wie waar bevoegd is. Ook de belangrijkste contactgegevens zijn op de kaart opgenomen.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid