Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Groot Schijn

Het Groot Schijn is een speerpuntgebied van het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027. We verwachten dat er na 2027 enkel nog natuurlijk herstel nodig is om de goede ecologische toestand te bereiken. Om dat te verwezenlijken, nam de Vlaamse Milieumaatschappij samen met het bekkensecretariaat Benedenscheldebekken begin 2021 het initiatief voor een gebiedsgerichte aanpak in het stroomgebied van het Groot Schijn.

Dit project loopt in samenwerking met het gebiedsprogramma Groen Kruis en het regionaal landschap De Voorkempen.

Kaart stroomgebied Groot SchijnHet Groot Schijn ontspringt in Westmalle, stroomt vervolgens door de Voorkempen en wordt aan de Schijnpoort in Deurne overgepompt in het Albertkanaal. Van oost naar west gaat het gebied van landelijk en vrij natuurlijk over naar een stedelijke, industriële omgeving.

Het Groot Schijn verwierf vooral naam en faam doordat ze de Antwerpenaren eeuwenlang van drinkwater voorzag. Deze tijd ligt ondertussen ver achter ons. Door vervuiling van het water en de grote verhardingsdruk in het gebied kreeg het Groot Schijn het moeilijk. De recente droogteperiodes zetten deze problemen verder op scherp.

Samen aan de slag

Stroomgebiedbeheerplan

In het stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 is het stroomgebied van het Groot Schijn aangeduid als speerpuntgebied. De goede watertoestand is er haalbaar na 2027.

Project- en actieplan Groot Schijn

Het project- en actieplan voor het Groot Schijn is het resultaat van overleg met de voornaamste waterexperts en stakeholders in het gebied, van rioolbeheerders en middenveldorganisaties tot lokale, provinciale en Vlaamse overheden. De ruime betrokkenheid zorgt voor een grotere actiebereidheid en een breder draagvlak voor nieuwe maatregelen.

Het project- en actieplan is opgebouwd rond volgende pijlers:

  • de waterkwaliteit en de structuur van de rivier verbeteren
  • de riviervallei uitbouwen tot een landschappelijke corridor en een klimaatbuffer
  • de bewoners van de riviervallei weer betrekken bij ‘hun’ Schijn.

Omwille van de ligging in de Antwerpse rand is een afstemming met andere planprocessen in het gebied erg belangrijk. Wij geven hierbij het riviersysteem de prominente rol die het verdient.

De eerste acties zitten in de pijplijn. Zo is de eco-hydrologische studie voor het Wijnegem-park in opmaak en komt er een oplossing voor 2 vismigratieknelpunten op de Zwanebeek. Het Groot Schijn wordt volledig gescreend op kansen voor structuurherstel en waterloopverruwing. Daarbij houden we rekening met de ketting van natuur in de vallei, zoals het Zoerselbos, Vrieselhof, natuurreservaat de Beemkant en het Rivierenhof. De waterkwaliteit wordt intensief real-time gemonitord. Via het visvriendelijke pompgemaal Schijnpoort kunnen vissen opnieuw migreren van het Albertkanaal naar het Groot Schijn. En we versnellen de verdere uitbouw van de saneringsinfrastructuur in het gebied.

   

Beeld Krommelei  Beeld Rivierenhof  Pompstation Groot Schijn

   

Project- en actieplan Groot Schijn in de pers

17 partners laten het Groot Schijn weer blinken

(persbericht 22 juni 2023)

Al zeventien partners zetten hun handtekening onder het ‘Project- en actieplan Groot Schijn’. Het doel is drieledig: de waterkwaliteit en de structuur van de rivier zelf verbeteren, de riviervallei uitbouwen tot een landschappelijke corridor en een klimaatbuffer, en de bewoners van de riviervallei weer betrekken bij ‘hun’ Schijn. Het initiatief voor het Integraal Project ligt niet toevallig bij drie belangrijke spelers die nu al actief zijn in de Schijnvallei: het gebiedsprogramma Groen Kruis van de provincie Antwerpen, het Bekkensecretariaat Benedenscheldebekken en het Regionaal Landschap de Voorkempen.

Lees het volledige persbericht

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.