Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Beleidsinstrumenten > Overstromingsveilig bouwen en wonen

Overstromingsveilig bouwen en wonen

Ondoordacht bouwen in overstromingsgevoelig gebied verhoogt het risico op waterschade. Niet alleen voor uw eigendom, maar ook voor de gebouwen en mensen in de omgeving. Er wordt immers ruimte afgenomen die anders zou kunnen ingenomen worden door overstromingswater. Dit water moet dan een weg gaan zoeken naar de omliggende gebieden.

De overheid staat (ver)bouwen in overstromingsgevoelig gebied niet altijd toe. Het is dan ook van belang om u op voorhand zo goed mogelijk te informeren of het haalbaar is om in overstromingsgevoelig gebied te bouwen. En als er dan toch mag gebouwd worden welke voorwaarden er te verwachten zijn. Veel hangt ook af van de lokale situatie.

   

Uw woning beschermen tegen wateroverlast 

Web-animatie

  

Brochure, overstromingsveilig bouwen en wonen

  

Webtoepassing watertoets

 

  

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.